Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 11:16

Ông Phạm Thanh Phong tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh Long An kết thúc thành công vào sáng ngày 30-12-2015. Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - Trần Xuân Nhĩ; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đến dự.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội khuyến học Việt Nam ra mắt Đại hội.

Đại hội thống nhất xác định mục tiêu chung của sự nghiệp khuyến học giai đoạn 2015-2020 là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiến tới hoàn thành xây dựng xã hội học tập tỉnh nhà theo tinh thần: “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Hội sẽ từng bước kiện toàn tổ chức vững mạnh, phấn đấu đến năm 2020 phát triển hội viên đạt tỷ lệ từ 27- 30% so với dân số; phấn đấu các Chi hội và Ban Khuyến học có quỹ từ 20 triệu đồng trở lên; phong trào nuôi heo đất khuyến học đạt từ 50 - 70% hộ gia đình học tập,…

Đại hội bầu ông Phạm Thanh Phong tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Sông Măng

Chia sẻ bài viết