Tiếng Việt | English

27/05/2022 - 20:12

Phát triển thị xã Kiến Tường thành trung tâm đô thị khu vực Đồng Tháp Mười 

Ngày, 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường về định hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc.

Thị xã Kiến Tường được định hướng phát triển trở thành đô thị trung tâm của khu vực Đồng Tháp Mười

Theo Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Xuân Bách, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay, thị xã cơ bản đạt các tiêu chí theo Chương trình phát triển đô thị (đạt 5/5 tiêu chí đô thị loại III). Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển khá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thông tin liên lạc được đầu tư từng bước hoàn thiện, dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng hoạt động khá hiệu quả. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bước phát triển,…

Đồng thời, các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, thị xã đang dồn lực để thực hiện 2 công trình trọng điểm và 2 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp sẽ là động lực trong phát triển kinh tế của thị xã

Dù đạt nhiều kết quả song quá trình phát triển của thị xã vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế là đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, việc huy động các nguồn lực đầu tư các công trình, dự án lớn để phát triển thị xã còn gặp nhiều khó khăn, kết cầu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ dẫn đến khó thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào Khu kinh tế Cửa khẩu.

Theo định hướng của tỉnh, thị xã Kiến Tường phát triển trở thành đô thị trung tâm của khu vực Đồng Tháp Mười, giữ vị trí chiến lược quan trọng và phát huy vai trò Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần ban hành nghị quyết riêng để xây dựng và phát triển thị xã Kiến Tường.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại, xây dựng Đảng, công trình trọng điểm, chương trình đột phá về đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp để giúp thị xã Kiến Tường định hướng rõ hơn về quy hoạch phát triển. Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị của thị xã Kiến Tường về việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết riêng phát triển thị xã.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út góp ý cho thị xã Kiến Tường tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị trong phát triển kinh tế bên cạnh việc quy hoạch lại các vùng sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường thì trong phát triển công nghiệp, thị xã Kiến Tường cần tập trung vào khai thác tối đa Khu kinh tế Cửa khẩu, hướng đến chất lượng. Trong quy hoạch đô thị tuyệt đối tránh lối mòn quy hoạch các khu đô thị để phân lô, bán nền mà phải hướng đến quy hoạch đô thị để phát triển bền vững.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; tinh thần quyết liệt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, các phẩm chất về sự tận tụy, trung thành,… của toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong đó, phải khơi dậy được khát vọng phát triển, ước mơ, hoài bão, sức sáng tạo và cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tiếp tục rà soát, bổ sung và phối hợp với các cơ quan xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong phát triển KT - XH

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được cho biết: “Chỉ có năng động, sáng tạo, chủ động thì chúng ta mới có cơ may phát triển, chứ còn cái gì cũng chờ, chờ nhắc mới làm thì chắc chắn không bao giờ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đi đôi với cái này là quán triệt tinh thần ngoại lực là quan trọng, nội lực là chính. Trong quy hoạch, thị xã cần tập trung quan điểm có lộ trình, có thứ tự ưu tiên, cái nào trước, cái nào sau, không dàn trải”.

Về việc ban hành nghị quyết phát triển thị xã Kiến Tường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết để tạo tiền đề, cơ sở phát triển thị xã Kiến Tường trở thành đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Về nội dung nghị quyết, ông đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tiếp tục rà soát, bổ sung những căn cứ, sự cần thiết để ban hành nghị quyết, phối hợp các cơ quan liên quan để xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết