Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 09:08

Tân Trụ: Duy trì mức sinh hợp lý

Thực hiện công tác dân số năm 2015, huyện Tân Trụ (Long An) phấn đấu đạt kế hoạch giảm số người sinh con thứ 3 và chênh lệch giới tính khi sinh. Từ đó, nâng cao chất lượng dân số, duy trì mức sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số và phân bổ dân cư.

Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Tân Trụ - Lê Văn Tuấn, cho biết: “Xác định rõ vai trò, ý nghĩa của việc duy trì mức sinh thấp, hợp lý, trung tâm đã lựa chọn nội dung này là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Theo đó, trung tâm chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục với các hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng ấp, từng nhóm đối tượng, nhất là những địa bàn có mức sinh cao như Tân Phước Tây, Nhựt Ninh và Bình Trinh Đông. Đối với những địa bàn có mức sinh thấp, những người làm công tác dân số vận động các gia đình sinh đủ 2 con để nuôi dạy tốt đồng thời duy trì mức sinh hợp lý và ổn định cơ cấu dân số. Bên cạnh đó, trung tâm còn tăng cường đào tạo và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ; lồng ghép tư vấn KHHGĐ với các vấn đề sức khỏe, bình đẳng giới, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; đa dạng hóa các biện pháp tránh thai đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã phối hợp tổ chức phát thanh, họp nhóm, nói chuyện chuyên đề với các nội dung như: Tuyên truyền lợi ích các biện pháp tránh thai; đăng ký KHHGĐ; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân; tư vấn giảm mất cân bằng giới tính khi sinh được 224 cuộc, với trên 5.300 lượt người dự. Song song đó, cộng tác viên còn đến từng hộ gia đình, đồng thời cấp phát tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Thực tế cho thấy, nếu mức sinh tự nhiên tăng thì tổng tỷ suất sinh cao sẽ gây ra nhiều bất lợi đối với sự phát triển KT-XH. Nhưng nếu để mức sinh giảm xuống quá thấp cũng làm suy giảm nguồn nhân lực, rút ngắn giai đoạn cơ cấu dân số vàng và đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Do đó, duy trì mức sinh hợp lý sẽ góp phần ổn định quy mô dân số, cân bằng cơ cấu tuổi, giảm dần được sự chênh lệch về mức sinh giữa các xã, thị trấn. Để đạt mục tiêu này, huyện Tân Trụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về DS-KHHGĐ; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; huy động và đầu tư kinh phí tổ chức thực hiện chính sách dân số, phấn đấu giữ vững mức sinh hợp lý và ổn định, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn./.

Ngọc Mận-Phạm Ngân 

Chia sẻ bài viết