Tiếng Việt | English

27/03/2016 - 12:21

Chi nhánh Công ty TNHH YaSuda Việt Nam:

Tăng cường phòng, chống cháy nổ

Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, Chi nhánh Công ty TNHH YaSuda Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Nhật) tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Kiểm tra định kỳ bình chữa cháy theo quy định

Công ty thường kiểm tra định kỳ bình chữa cháy theo quy định, tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ sở và hướng dẫn công nhân viên đang làm việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra các hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện và trang thiết bị phòng chống cháy nổ để đảm bảo không có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cty tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống cháy nổ và trang bị thêm tủ thuốc phục vụ công nhân lao động, bào đảm an toàn vệ sinh lao động.

Nhắc nhở người lao động sử dụng bàn ủi điện cẩn thận (nguồn nhiệt có nguy cơ cháy nổ) 

Khuôn viên xưởng sản xuất sạch sẻ, an toàn vệ sinh lao động

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết