Tiếng Việt | English

01/06/2022 - 09:47

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại  

Sáng 01/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Hội nghị kết nối với 15 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh – Nguyễn Bá Luân chủ trì hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Long An – Phùng Tấn Tú; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Huỳnh Cao Chánh; công chức trực tiếp thực hiện công tác thông tin đối ngoại các sở, ngành tỉnh; viên chức Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2021 - 2030.

Tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo UBND; Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh cấp huyện, cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã.

Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được nghe Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông – Đinh Tiến Dũng báo cáo 2 chuyên đề: Quán triệt quan điểm và nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ, hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể của UBND cấp xã, UBND cấp huyện và sở ngành tỉnh. Định hướng về nội dung, phương thức, công cụ,… thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới tại địa phương.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực huyến, kết nối với các điểm cầu cấp huyện

Với những nội dung trên, hội nghị tập huấn lần này có tác động thiết thực, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài trong việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; hình ảnh chính quyền gần dân, hiệu quả.

Đồng thời, góp phần giúp đội ngũ làm thông tin đối ngoại tinh thông nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, làm chủ công nghệ, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết