Tiếng Việt | English

09/09/2017 - 06:52

Thạnh Hóa: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 08/9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Thạnh Hóa về việc lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ấp, khu phố, xã văn hóa.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần phát biểu tại cuộc làm việc

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng ấp, khu phố, xã văn hóa, Huyện ủy Thạnh Hóa triển khai các chương trình, Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, xây dựng ấp, khu phố, xã văn hóa; chỉ đạo UBND huyện cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết thành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Đến nay, huyện có 2 xã đạt 17 tiêu chí xã nông thôn mới (theo tiêu chí mới), 1 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 đến 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, huyện có 6/11 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 47/48 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Tại cuộc giám sát, Đoàn nêu ra một số hạn chế huyện cần khắc phục: Công tác tuyên truyền còn hạn chế làm cho một bộ phận người dân chưa ý thức được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng ấp, khu phố, xã văn hóa; một số nội dung xây dựng nông thôn mới, xã văn hóa chưa có chuyển biến nhiều; tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra,… ./.

Thanh Truyền

Chia sẻ bài viết