Tiếng Việt | English

04/08/2021 - 10:55

Thạnh Hóa: Phòng, chống dịch bệnh đi đôi phát triển kinh tế - xã hội

Vừa ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH là mục tiêu được huyện Thạnh Hóa (Long An) xác định ngay từ đầu năm.

Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được huyện quan tâm thực hiện (Ảnh tư liệu)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 60% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu trên 223.000 tấn lúa khô/năm). Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện được chú trọng triển khai, thực hiện thêm 704,4ha, lũy kế đến nay có trên 3.030ha lúa ƯDCNC.

Huyện có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP - chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (chỉ tiêu 1 sản phẩm); 69 tổ hợp tác, với 906 thành viên, 12 hợp tác xã nông nghiệp và 1 quỹ tín dụng với 163 thành viên, tổng số vốn hoạt động trên 3,2 tỉ đồng. Hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần đưa công nghệ vào đồng ruộng, nâng dần chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao. Huyện có xã Tân Tây, Thủy Đông, Thủy Tây, Thạnh Phước đạt chuẩn NTM. Riêng xã Tân Đông thực hiện hoàn thành các tiêu chí đang chờ phúc tra công nhận xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15-17 tiêu chí.

Các công trình xây dựng cơ bản năm 2021 với tổng vốn 120,46 tỉ đồng/153 công trình; tổng khối lượng thực hiện trên 93,64 tỉ đồng, đạt trên 77,4%; giá trị cấp phát trên 53,5 tỉ đồng, đạt trên 44%. Trong đó, đối với 2 công trình chào mừng Đại hội VII Đảng bộ huyện là nhựa hóa tuyến đường N2 - Thuận Bình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 và hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hùng Vương.

Huyện tiếp tục thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật thị trấn Thạnh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại (Ảnh tư liệu)

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 55,8 tỉ đồng (đạt trên 63,6% dự toán đầu năm và trên 51,2% dự toán phấn đấu). Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công tác chăm lo hộ nghèo được duy trì thực hiện tốt. Đến nay, hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới chỉ còn 1,36% (chỉ tiêu dưới 1,7%). Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,95 (chỉ tiêu trên 91%). Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đi đôi đó, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. UBMTTQ và các ngành, đoàn thể chủ động, phát huy vai trò của mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là khâu chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên. Từ đó, góp phần kiểm soát và quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch cũng như từ địa phương khác đến, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh, nhằm đạt vượt mức kế hoạch năm 2021, đi đôi với phòng, chống dịch bệnh, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng ngành nông nghiệp hàng hóa, có sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến nông sản; phát triển nông nghiệp ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; duy trì và mở rộng các mô hình vùng chuyên canh, vùng sản xuất lúa ƯDCNC; không ngừng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; làm tốt mối liên kết “4 nhà” để tiêu thụ nông sản theo hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2021 cũng được tập trung thực hiện. Huyện tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình Huy động nguồn lực đầu tư các trục đường giao thông gắn với phát triển dân cư, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái; quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 62, N2 trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật thị trấn Thạnh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, huyện xây dựng các phương án, tình huống, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giải quyết các tình huống trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu”, tin rằng Thạnh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết