Tiếng Việt | English

19/10/2020 - 09:03

Thông báo kết quả đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020 tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh. Tổng số đại biểu dự Đại hội là 350/350 đồng chí. Khách mời, gồm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ; Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa X; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đến dự và đưa tin về Đại hội. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như sau:

1) Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025:

a) Đại hội thống nhất đánh giá:

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt và vượt. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh, ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đã phát huy hiệu quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Hoạt động của bộ máy nhà nước từng bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng lập, triển khai thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển. Hạ tầng thương mại - dịch vụ phát triển chưa đồng bộ. Đầu tư xây dựng cơ bản có mặt còn hạn chế; huy động vốn đầu tư xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập. Tình hình an ninh, trật tự có thời điểm diễn biến phức tạp. Hoạt động của hệ thống chính trị có mặt, có việc hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

b) Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

*Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH, HĐH gắn với đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên  - môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

*Các chỉ tiêu chủ yếu (17 chỉ tiêu):

(1). Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt 9,2-10%.

(2). Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản, Công nghiệp - Xây dựng, Thương mại - Dịch vụ đến năm 2025 lần lượt chiếm 10% - 60,5% - 29,5% trong cơ cấu GRDP.

(3). Sản lượng lúa bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt từ 2.500.000 - 2.600.000 tấn/năm; trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 70-75% tổng sản lượng.

(4). GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115-120 triệu đồng.

(5). Tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.

(6). Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước
bình quân 12%/năm; phấn đấu tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển hằng năm trong tổng chi ngân sách.

(7). Tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%; đến năm 2025 phấn đấu có 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu) và 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

(8). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đến năm 2025 đạt 60%.

(9). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%.

(10). Số bác sĩ/vạn dân đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ.

(11). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 đạt 18%.

(12). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 75%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%.

(13). Giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ.

(14). Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 65%
trở lên.

(15). Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 80%.

(16). Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.300 đảng viên.

(17). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%.

*Các chương trình đột phá

(1). Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

(2). Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

(3). Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

*Các công trình trọng điểm

(1). Hoàn thiện Đường Vành đai thành phố Tân An.

(2). Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830).

(3). Đường tỉnh 827E (đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông).

*Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

(1). Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

(2). Phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

(3). Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

(4). Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

(5). Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN.

(6). Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020). Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

3. Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

4. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Đại hội đóng góp vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

5. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), trong đó, cán bộ trẻ: 5 đồng chí, chiếm 9,61%; cán bộ nữ: 5 đồng chí, chiếm 9,61%.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí); bầu đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; bầu 2 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (khóa X) và Nguyễn Văn Út - Ủy viên BTVTU (khóa X), Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí (khuyết 4 đồng chí) và bầu đồng chí Trần Văn Dũng - Ủy viên BTVTU (khóa XI) giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết