Tiếng Việt | English

14/06/2016 - 10:06

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

Thời gian qua, thông qua thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nhân dân quan tâm theo dõi các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội, tham gia tích cực các phong trào thi yêu nước, các cuộc vận động lớn do địa phương phát động.


Đại diện lãnh đạo huyện Tân Thạnh (bìa phải) nhận cờ thi đua của UBND tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở

Ông Trần Văn Sơn, ngụ ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh - một trong những hộ dân có nhiều đóng góp cho phong trào địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới cho biết: ‘‘Ở địa phương, mỗi lần có công việc quan trọng như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xã đều lấy ý kiến nhân dân. Do vậy, người dân chúng tôi rất tin tưởng vào cách làm việc của Đảng, chính quyền. Nhận thấy được ý nghĩa, có ích cho xã hội, gia đình tôi hiến 4.950m2 đất, trị giá 150 triệu đồng để Nhà nước quy hoạch hệ thống đê bao tại xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, ủng hộ 4 triệu đồng làm đê bao trạm bơm điện. Riêng trong 2 năm 2014-2015, tôi cùng các con trực tiếp bỏ 32 ngày công lao động để xây dựng cầu, làm đường ấp Phụng Thớt’’.

Qua trò chuyện với ông Sơn, chúng tôi được biết, để tạo niềm tin cho dân, địa phương đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tận tình hướng dẫn cụ thể cho dân. Với những loại giấy tờ hoặc các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến người dân, những thông báo cần thiết đều được xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND. Với những công trình thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cần huy động sức dân, địa phương đều minh bạch về tài chính và giao cho ban giám sát được nhân dân bầu chọn để thể hiện sự công bằng, hiệu quả. Đó cũng là một cách làm hiệu quả về QCDC thực hiện tại khá nhiều địa phương trong tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ninh - Võ Thanh Phương cho biết, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra’’ trong phần lớn các công việc huy động sức dân đều lấy ý kiến nhân dân. Đặc biệt, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, có rất nhiều phong trào như hiến đất làm đường, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương được đông đảo người dân hưởng ứng,...giúp địa phương đạt danh hiệu xã văn hóa-nông thôn mới và Huân chương lao động hạng ba.

Mỗi xã làm tốt cùng góp phần làm cho huyện Tân Thạnh là một trong 2 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2015. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định công tác lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tích cực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cơ sở; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là động lực để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện có hiệu quả, huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan nhà nước tiếp tục tuyên truyền trong cấp ủy, trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân về các quan điểm, nội dung của một số Chỉ thị của Trung ương, UBND tỉnh về phong trào “Dân vận khéo” gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã văn hóa; bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ quy trình nội dung “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra giám sát”,... thông qua đó, trên địa bàn huyện không có trường hợp kéo kiện đông người vượt cấp, tham nhũng, tiêu cực; tỷ lệ giải quyết kiếu nại tố cáo, hòa giải thành ở cơ sở đạt cao;…

Đặc biệt, tính từ đầu năm 2015 đến nay, toàn huyện vận động nhân dân hiến đất, góp vốn và huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới đạt hơn 50 tỉ đồng. Huyện xây dựng mới và nhân rộng 36 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; duy trì việc Bí thư cấp ủy các cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân thông qua nhiều chủ đề khác nhau, nhiều nhất là chủ đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng thuận.

Cùng với Tân Thạnh, Cần Đước cũng làm tốt công tác QCDC ở cơ sở. Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Phạm Chí Tâm cho rằng, việc thực hiện QCDC cơ sở gắn với xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa. Từ thực tiễn đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, huyện đều nhận thấy rằng, Đảng bộ, chính quyền các cấp phải dựa vào dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, những phản ánh từ dân. Từ đó, có những quyết sách đúng đắn khi thực hiện các công trình, những phần việc cụ thể có liên quan đến cuộc sống người dân. Quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là khơi dậy được tính tự nguyện, tự giác chung sức chung lòng của cộng đồng dân cư, mọi việc sẽ hoàn thành với chất lượng cao nhất./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết