Tiếng Việt | English

10/07/2024 - 18:17

Tiếp tục phát huy vai trò, tính chủ động của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ  

Chiều 10/7, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (khóa XI), nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm và thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Vịnh; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy – Phạm Văn Cư.

Trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 ủy viên: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Đào Hòa Hưng và Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tập trung triển khai học tập, làm theo gương Bác chuyên đề năm 2024 của tỉnh; xây dựng, triển khai học tập chuyên đề của Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức, các Tiểu ban và các Tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 được thành lập.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 80 tổ chức cơ sở Đảng (43 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở) với 4.851 đảng viên.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng quan tâm lãnh đạo, tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được thực hiện hoàn thành.

Trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội trực thuộc hoạt động theo chương trình, kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lãnh đạo thực hiện bảo đảm theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, một số tổ chức cơ sở Đảng chậm xây dựng kế hoạch và chưa tập trung lãnh đạo khắc phục tồn tại, hạn chế. Tình hình nội bộ ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thực sự ổn định. Hoạt động của một vài tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp khó khăn.

Tại hội nghị, đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham luận và thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy Khối năm 2024 đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành sớm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Huy Sơn đề nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phát huy vai trò, tính chủ động của người đứng đầu trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với cải cách hành chính, phong trào thi đua dân vận khéo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo thực hiện thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2027; xây dựng Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023)

Dịp này, nhiều tổ chức cơ sở Đảng được nhận cờ thi đua, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiều đảng viên được nhận giấy khen của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023)./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết