Tiếng Việt | English

12/07/2017 - 15:46

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hạn chế được những thiếu sót trước đây về công tác luân chuyển cán bộ chưa đạt yêu cầu; chưa quan tâm nhiều đến cán bộ trẻ.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chỉ đạo tại cuộc họp

Sáng ngày 12/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời kiểm tra quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Đảng ủy Sở hạn chế được những thiếu sót trước đây về công tác luân chuyển cán bộ chưa đạt yêu cầu; chưa quan tâm nhiều đến cán bộ trẻ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý ở một số phòng, đơn vị trực thuộc còn thiếu chưa được kiện toàn; một vài chi bộ trực thuộc có cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức lối sống bị xử lý kỷ luật,…

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) giúp cán bộ, đảng viên nhận thức về tình hình, nguyên nhân, những biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị,…

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) việc “nói đi đôi với làm” chưa đi vào chiều sâu, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy; chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế của từng cá nhân cán bộ đảng viên, công chức, viên chức,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, sau kiểm điểm Đảng bộ Sở có nhiều chuyển biến tích cực, xây dựng được những chuyên đề; có kế hoạch khắc phục đến từng chi bộ, đây là những nỗ lực lớn góp phần khắc phục hạn chế, tồn tại trước đây. Ông đề nghị, Đảng ủy Sở tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4, cần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên đoàn đặt nhiều vấn đề để Đảng ủy Sở giải đáp liên quan đến công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho những đối tượng bị thu hồi đất, công tác giảm nghèo và cai nghiện,… 

* Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra có cuộc làm việc với Đảng bộ Sở Công Thương về kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời kiểm tra quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua 5 năm thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, Sở Công Thương tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh những kết quả, thì việc khắc phục hạn chế vẫn xuất hiện những tồn tại nhất định như: Chi cục Quản lý thị trường vẫn còn phát sinh đơn thư tố cáo không có địa chỉ, gửi vượt cấp, hoặc mạo danh gây bức xúc, nghi kỵ lẫn nhau; còn có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Riêng từ đầu năm 2012 đến 6/2017, tại Chi cục Quản lý thị trường có 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật; trong đó, có 1 trường hợp Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với nguyên Đội trưởng đội quản lý thị trường số 7 – Huỳnh Văn Hữu.

Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị dần đi vào thực tiễn khi Đảng ủy, ban giám đốc luôn xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm ghi nhận những kết quả trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Sở Công Thương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, yêu cầu sở tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), gắn với thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Thanh Nga- Kiên Định

Chia sẻ bài viết