Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đảng ủy Công an tỉnh Long An

Tổng kết công tác năm 2014

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đảng ủy Công an (CA) tỉnh vừa tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2014. Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA tỉnh chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết công tác Đảng ủy năm 2014 đề ra, Đảng ủy CA tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực như: Tập trung kiện toàn, tổ chức bộ máy CA địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, cảnh sát được chấn chỉnh, nâng lên, kết quả trong từng mặt công tác nghiệp vụ cơ bản bước đầu có chuyển biến tích cực, tập trung vào chiều sâu, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện giải quyết ổn định tình hình nổi lên. Lãnh đạo thực hiện công tác nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của CA xã, phường, thị trấn và đồn CA. Lực lượng này thường xuyên được tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ,… thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Kết quả tình hình tội phạm, tai nạn giao thông được kéo giảm; chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ANTT được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra đạt và vượt, như: Kết nạp đảng viên vượt 38 trường hợp; tỷ lệ sai phạm giảm dưới 1%,...; hậu cần kỹ thuật luôn bảo đảm đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng lực lượng; công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ được cải thiện,…

Hội nghị thảo luận rút ra nguyên nhân một số mặt tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; về vai trò của người đứng đầu các đơn vị; tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của một số cán bộ chỉ huy; về công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng;… để rút kinh nghiệm cho thời gian tới.

Năm 2015, Đảng ủy CA tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phấn đấu đạt 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, giảm tỷ lệ cán bộ vi phạm kỷ luật dưới 0,5%; tiếp tục thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2015 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Công Xi 

Chia sẻ bài viết