Tiếng Việt | English

18/06/2021 - 14:19

TP.Tân An: Khen thưởng 14 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 18/6, Thành ủy Tân An (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (2016 - 2021).

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh trao giấy khen đến các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị thành phố.

Các cấp ủy Đảng tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên. 

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng ở cơ sở được giải quyết.

Từ đó, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua. 

Khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh biểu dương những kết quả trong thời gian qua và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ông cũng đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu bằng những hành động, việc làm cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo thành phong trào thi đua thiết thực. Từ đó, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, phấn đấu đạt các tiêu chí sớm đưa TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2025. 

Dịp này, 14 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết