Tiếng Việt | English

04/05/2021 - 08:48

TP.Tân An: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, qua đó góp phần phát huy tính gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Bà Huỳnh Thị Giàu - Chi ủy viên Chi bộ Khu phố Bình Cư 1, phường 4, chia sẻ: “Thông qua những việc làm hàng ngày, mỗi người nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, trật tự, xây dựng vùng giáo an toàn…”.

Học Bác từ những việc làm hàng ngày

5 năm qua, thành phố có 60 tập thể, 120 cá nhân tiêu biểu về học tập, làm theo Bác; 1 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2021;… Những kết quả trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy, Thành ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phương Đài

Chia sẻ bài viết