Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An

Trao đổi kinh nghiệm công tác

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh vừa  ký kết giao lưu kết nghĩa với Khoa Nghiệp vụ kỹ thuật hình sự, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Hai đơn vị sẽ cùng trao đổi về tình hình tổ chức cán bộ và phương pháp thực hiện nhiệm vụ; nghiệp vụ công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, kỹ thuật phòng, chống tội phạm và pháp y hình sự; trao đổi văn bản pháp luật, tài liệu nghiệp vụ và hồ sơ các vụ việc liên quan đến công tác kỹ thuật hình sự có giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, còn phối hợp hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập tốt nghiệp; tổ chức giảng dạy, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật hình sự,…

Ngoài việc tạo mối quan hệ, hợp tác giữa 2 đơn vị, buổi ký kết còn nhằm trao đổi, hỗ trợ thông tin, tài liệu cho nhau, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tiễn giữa 2 đơn vị.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết