Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 15:19

Trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị có các đại biểu là đảng viên, hội viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Hầu hết các ý kiến của đại biểu thống nhất cao với nội dung văn kiện và bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu của Đảng, đất nước trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng được biên soạn công phu, chất lượng, thể hiện sự khái quát cao; kết cấu, bố cục rõ ràng; văn phong dễ hiểu.

Đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ thêm những nội dung liên quan đến mục tiêu tổng quát, bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... Nhiều ý kiến đánh giá cao Chủ đề Đại hội XIII đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh lên hàng đầu.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu

Ngoài ra, đại biểu đề nghị Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; giáo dục và đào tạo nhất là việc xây dựng xã hội học tập; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; hiệu quả giảm nghèo theo đa chiều; công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;...

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán nhận định, tất cả ý kiến đóng góp tại hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như trí tuệ, tâm huyết, khát vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ sớm tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Trung ương, góp phần hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết