Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 05:42

Vĩnh Hưng: 100% hộ dân ấp Láng Lớn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa

Ngày 2/11, ấp Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016.