Tiếng Việt | English

04/08/2016 - 15:44

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An

Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An quan tâm thực hiện tốt, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Long An có 518 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng dân gian như đình, miếu, đền thờ, lăng mộ, trong số này có 19 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 84 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Toàn tỉnh có trên 5.000 chức sắc, chức việc đang hành đạo; đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng 4.492 người.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn huyện Thủ Thừa nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnam Thmây (năm 2016)

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc nhân dịp lễ Phật đản năm 2016 (PL.2560); phối hợp đến chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnam Thmây;... Thông qua các buổi gặp gỡ, thăm hỏi, mối liên hệ giữa đồng bào thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc ngày càng gắn bó.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam các cấp tuyên truyền Luật Bầu cử cho đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Kết quả, người dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc, tín đồ có 74 vị trúng cử (cấp tỉnh 2 vị, cấp huyện 11 vị, cấp xã 61 vị).

6 tháng đầu năm 2016, các tôn giáo vận động các nhà hảo tâm, tín đồ trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, duy trì bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện, đóng góp quỹ khuyến học, xây dựng cầu giao thông nông thôn, bốc thuốc nam, khám, chữa bệnh miễn phí,... tổng số tiền và hiện vật trị giá 30 tỉ đồng.

Đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, có cuộc sống ổn định, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp phát động.

Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc, tôn giáo còn tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện-nhân đạo, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần ổn định xã hội, tăng cường đoàn kết giữa đồng bào lương - giáo, giúp nhau phát triển kinh tế, tương thân tương ái, giảm nghèo, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Phạm Văn Nhạn

Chia sẻ bài viết