Tiếng Việt | English

27/10/2020 - 15:08

Vĩnh Hưng: Thực hiện tốt công tác văn hóa đối ngoại

Thời gian qua, công tác văn hóa đối ngoại ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được triển khai đồng bộ như tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác ngày càng được mở rộng,... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Giao lưu văn hóa, thể thao với các huyện biên giới Campuchia

Giao lưu văn hóa, thể thao với các huyện biên giới Campuchia

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg, ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện triển khai nội dung quyết định đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực văn hóa đối ngoại”.

Các ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại huyện đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện và kết nối với các đoàn khách, các tổ chức nước ngoài đến giao lưu, hợp tác và xúc tiến đầu tư với huyện. Đồng thời, các ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, theo dõi sát diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Hàng năm, huyện đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại; duy trì tổ chức thường xuyên hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại, giao ban dư luận xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và quan điểm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân với các huyện giáp biên nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết

Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân với các huyện giáp biên nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết

Việc giao lưu trên tất cả các mặt KT-XH và văn hóa thường xuyên được quan tâm, thực hiện nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, huyện đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch với nước bạn Campuchia.

Ngoài ra, công tác thông tin tình hình thời sự, chính trị, xã hội nổi bật của huyện, tỉnh, trong nước và thế giới được duy trì đều đặn qua các bản tin công tác thông tin tư tưởng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải hàng tháng, quí trên Trang thông tin điện tử huyện, các nhóm hoạt động trên mạng xã hội,... Trang thông tin điện tử huyện cũng đưa tin đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh và huyện, cung cấp thông tin có tính định hướng cho người dân những vấn đề lớn, quan trọng, nhất là việc quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương; tuyên truyền nội dung các kỳ họp Quốc hội,... Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện thực hiện tốt chuyên mục Vì chủ quyền, an ninh biên giới phát sóng vào thứ năm hàng tuần với các chủ đề: Biên giới quốc gia, công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc, giao lưu đối ngoại,...

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên họp giao ban, trao đổi với lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền như Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện; Công an huyện; các đồn biên phòng, các xã biên giới để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình Quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam một cách đúng đắn đến với người dân trong huyện, người dân vùng biên giới.

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa với nước bạn Campuchia

Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa với nước bạn Campuchia

Bên cạnh những kết quả đã đạt, thời gian qua, hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng còn một số hạn chế như hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa nhân dân hai bên biên giới chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa được chặt chẽ, kịp thời nên hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao; còn một vài địa phương, đơn vị chưa thật sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác đối ngoại, công tác dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp tuyên truyền về công tác văn hóa đối ngoại chưa sâu; đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc, trình độ ngoại ngữ tiếng Khmer còn hạn chế, kinh phí hoạt động còn hạn chế,...

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 210 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch trong nước và quốc tế giới thiệu về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người, du lịch tỉnh nói chung và của huyện Vĩnh Hưng nói riêng.

Song song đó, huyện tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chú trọng việc tiếp nhận và xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền đối ngoại, định hướng dư luận kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, chủ quyền biên giới, giữ gìn các cột mốc hữu nghị đã được xây dựng nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, cùng nhau phát triển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của huyện về văn hóa đối ngoại,.../.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết