Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 09:27

Vững tin vào nhiệm kỳ mới nhiều thắng lợi

Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. Phóng viên Báo Long An gặp gỡ và ghi nhận những ý kiến của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết (NQ) ĐH vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Hòa - Vũ Hồng Hạnh:

ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, nhất là mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu, 3 công trình trọng điểm, 3 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng thuận cao, những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới sẽ sớm được triển khai. Để góp phần đưa NQĐH sớm vào cuộc sống, huyện sẽ nhanh chóng quán triệt, triển khai NQ để tạo sự lan tỏa ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng:

ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển” đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược nhằm tiếp tục đưa Long An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu NQ đề ra, huyện sẽ sớm cụ thể hóa, ban hành các kế hoạch triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ của từng năm, từng giai đoạn. Là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các công trình, chương trình, dự án theo tinh thần NQĐH, nhất là Chương trình đột phá Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tốt chương trình xây dựng, nâng chất xã nông thôn mới; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư,... góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Hóa - Trương Tiến Dũng:

NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định những chỉ tiêu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ rất cụ thể, khả thi, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Mộc Hóa là huyện nông nghiệp, trong nhiệm kỳ 2020-2025, với việc thực hiện các chương trình đột phá, nhất là tiếp tục Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh, tin rằng, huyện sẽ có thêm nhiều bứt phá mới. Ngay khi NQĐH được ban hành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai NQ đến các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để nghị quyết sớm vào cuộc sống.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Huệ - Thi Hữu Giàu:

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà NQ đề ra. Nhiệm kỳ này, tôi cho rằng, các chỉ tiêu chủ yếu của NQ rất sát với thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, dù các công trình trọng điểm cần vốn khá lớn nhưng tỉnh sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để thực hiện, góp phần hoàn thành kết cấu hạ tầng, tạo động lực giúp Long An phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thành Được:

Tôi rất đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Đặc biệt, ĐH xác định 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm rất phù hợp nhằm thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển toàn diện hơn. Tin tưởng rằng, với sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Long An sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để NQ sớm vào cuộc sống, xã sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai NQ sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm tạo những chuyển biến tích cực ngày từ đầu nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, của tỉnh trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc - Đặng Thị Mỹ Phương:

Tôi cũng như người dân vui mừng khi nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua Chương trình đột phá Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo tôi, để thực hiện mục tiêu phát triển tam nông bền vững, tỉnh cần có chính sách đồng bộ, hiệu quả hơn để thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp như bổ sung quy hoạch, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để sản xuất lúa quy mô lớn, vùng rau, nuôi trồng thủy sản,... Hiện nay, huyện Cần Giuộc nói chung và xã Mỹ Lộc nói riêng cũng quy hoạch vùng rau ứng dụng công nghệ cao, trong đó có phụ nữ tham gia. Tôi nhận thấy, phụ nữ bắt đầu thay đổi thói quen, trồng rau theo hướng công nghệ cao nhưng còn gặp khó khăn về đầu ra nông sản. Vì vậy, với chương trình đột phá này, tỉnh cần hỗ trợ thêm cho người dân để an tâm sản xuất./.

An Kỳ - Nguyệt Nhi (ghi)

Chia sẻ bài viết