Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 15:23

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam vì phát triển bền vững

Ngày 18/4, tại TP.Cần Thơ, Ban Tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (BTC 248) phối hợp UBND TP.Cần Thơ triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động với 13 tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam bộ.

Trưởng BTC 248 - Hồ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Hội nghị lần này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trưởng BTC 248 – Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là nền tảng để phát triển bền vững, là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, là linh hồn của thương hiệu và là tài sản vô giá của doanh nghiệp.”

PGS. TS Phạm Thị Tuyết giới thiệu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tại hội nghị, Phó Chánh văn phòng BTC 248 - PGS. TS Phạm Thị Tuyết giới thiệu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động của BTC 248 với  13 tỉnh, thành khu vực miền Tây Nam bộ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong thời đại 4.0.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa (thứ 2, phải qua) cùng đại diện các tỉnh, thành khu miền Tây Nam bộ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam"  và đại diện 13 tỉnh, thành khu miền Tây Nam bộ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/11 hàng năm là ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam với 5 nội dung chính như sau:

 - Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vai trò văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và từng doanh nghiệp Việt Nam từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

 - Xây dựng và phát triển nền tảng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi phát triển Văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 - Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Từng doanh nhân và mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi, vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội.

 - Làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh, tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp lao động sáng tạo.

 - Nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ công nhân viên và người lao động thông qua xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường làm việc.

Tiếp đó, ngày 28/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã kí, ban hành QĐ 248/QĐ-TTg, thành lập Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (gọi tắt là BTC 248) nhằm giúp Thủ tướng triển khai cuộc vận động sâu rộng đến với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết