Tiếng Việt | English

Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2019

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An tình nguyện vì cộng đồng”, 3 tuần qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên rất ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019. (Sông Măng)

Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm