Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 09:40

Chiến sĩ Tiểu Đoàn 1: Ở dân thương, đi dân nhớ

Cán bộ-chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giúp bà con nghèo trên địa bàn đóng quân

Đoàn kết quân dân là truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay, đoàn kết quân dân được phát triển lên tầm cao mới. Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng và xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Tiểu Đoàn 1 Long An không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết quân dân với yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp công tác, nội dung và hình thức dân vận, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân với dân vẫn là lá chắn che chở, là nguồn sức mạnh to lớn để Tiểu đoàn 1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Bên cạnh nâng cao trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 luôn đồng hành giúp dân vượt qua mọi gian khó. Và các anh đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân, ở dân thương, đi dân nhớ. Mỗi khi gặp thiên tai, bão lũ hay những gia đình nghèo neo đơn cần sự hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 sẵn sàng có mặt. Trong những