Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 19:57

Long An

5 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý IV- 2015. Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2015 và tổng kết, khen thưởng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp.


Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2015, 9 tháng qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã phối hợp cùng với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đảng viên, quần chúng kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp đa số đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tin tưởng hơn vào sự nghiệp đổi mới, giữ được lối sống lành mạnh, giản dị, có tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao. Đoàn kết nội bộ được củng cố, sự đồng thuận trong từng cơ quan, đơn vị được tăng lên.

Trong 9 tháng có 59/61 cơ sơ đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã cấp giấy chứng nhận cho 78 cá nhân, khen thưởng 6 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu, đề nghị tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân. Đến nay, Đảng ủy Khối đã kết nạp 98 quần chúng vào Đảng,...

Tại hội nghị, 5 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh “Đã đạt thành tích tốt trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020”. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể và 27 cá nhân khác./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết