Tiếng Việt | English

18/10/2023 - 17:31

Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trong 2 ngày 18 - 19/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

Dự tập huấn có Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán cùng gần 130 đại biểu làm công tác thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên giáo các cấp và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Thị Thu Hoài thông tin chuyên đề bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn đến các đại biểu

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được thông tin các chuyên đề về bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn; quản lý đất đai và tài nguyên; biến đổi khí hậu.

Theo Ban Tổ chức, qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, tuyên giáo các cấp, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết