Tiếng Việt | English

11/06/2024 - 17:07

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được: Tháo gỡ khó khăn xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai  

Chiều 11/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai và ứng dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý đất đai. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn và đại diện sở, ban, ngành tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì làm việc về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý đất đai

Theo Sở TN&MT, thời gian qua, UBND tỉnh Long An luôn quan tâm, chỉ đạo, Sở đã bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Hiện nay, Long An hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 15/15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An. Từ đó, đã xây dựng hệ thống bản đồ địa chính (dạng giấy, dạng số) gắn với hệ tọa độ quốc gia VN-2000 bằng phương pháp đo đạc trực tiếp chi tiết đến từng thửa đất bảo đảm độ chính xác và phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. Việc tổ chức đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với từng thửa đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai; đồng thời, góp phần cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg, ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở tập trung xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL địa chính hoàn chỉnh theo mô hình tập trung, thống nhất tiến tới xây dựng mô hình quản lý đất đai hiện đại, đa mục tiêu đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai của các ngành, lĩnh vực và các giao dịch của người sử dụng đất; làm cơ sở để giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, góp phần bảo đảm ổn định, an toàn và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, hoàn thiện CSDL đất đai, tiến tới chính quyền số cũng còn những vướng mắc, khó khăn nhất định; việc thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm quản lý còn hạn chế do chưa thống nhất. Riêng năm 2021, Sở TN&MT sử dụng phần mềm VBDLIS do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cung cấp miễn phí để thực hiện quản lý, xây dựng CSDL đất đai của tỉnh (thuộc dự án VILG). Ngày 22/6/2023, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) có Công văn số 4307/CNVTQĐ-VTS đề nghị tỉnh phản hồi phương án bảo đảm duy trì hoạt động hệ thống thông tin đất đai VBDLIS. Hiện nay, Sở đang lấy ý kiến Bộ TN&MT để hoàn thiện kế hoạch thuê dịch vụ nên chậm trễ trình UBND tỉnh phê duyệt;...

Tại buổi làm việc, đại diện một số cơ quan, đơn vị đã tham gia một số ý kiến giải đáp một số vấn đề thắc mắc.

Kết luận cuộc làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện hoàn thiện CSDL đất đai cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ chuyển đổi số của ngành TN&MT theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ cũng như của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Sở TN&MT cần có báo cáo đề xuất cụ thể cho vấn đề hoàn thiện CSDL và phần mềm phục vụ (căn cứ pháp lý, đánh giá, kết quả, mục tiêu, giải pháp,...) trình UBND tỉnh để có cơ sở làm việc với Bộ TN&MT trong vấn đề cho ý kiến sử dụng phần mềm VBDLIS, trên cơ sở đó tỉnh sẽ cho ý kiến chỉ đạo triển khai, thực hiện. Đề xuất thêm cấp trên bổ sung đề xuất về quyền khai thác CSDL (kiến nghị, quy định cụ thể, cơ sở) thực hiện thí điểm;...Việc hoàn thiện CSDL đất đai và phần mềm phục vụ công tác quản lý đất đai đi vào vận hành, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương./.

Thanh Mỹ-Thái Bạch

Chia sẻ bài viết