Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 11:01

Cần Giuộc: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giao thông là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất tại hầu hết các địa phương và Cần Giuộc cũng không ngoại lệ. Bởi đây chính là tiêu chí quan trọng, quyết định xây dựng thành công xã NTM. Tuy nhiên, tiêu chí này cần nguồn vốn đầu tư rất lớn và nhất là phải có sự đồng thuận, đóng góp cao của người dân mới có thể thực hiện. Đến nay, huyện Cần Giuộc đã có 3 xã: Phước Lý, Mỹ Lộc và Long Phụng được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn là Long Thượng, Phước Lâm và Phước Hậu.

Để làm được điều đó, các xã tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng và nguồn lực sẵn có của địa phương; phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của người dân trong quá trình XDNTM. Theo đó, từ khi phát động chương trình đến nay, toàn huyện đã tổ chức thi công 5 công trình láng nhựa gồm: Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, đường sân banh, đường đê Phú Thạnh, đường Hủ Tiếu, đường Phước Lâm – Long Thượng; cải tạo, nâng cấp 8 công trình đường trục xã, liên xã; thi công 243 công trình đường trục ấp (trong đó có 180 công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; cải tạo trên 37km đường ngõ, xóm, với tổng kinh phí gần 9 tỉ đồng (nhân dân đóng góp trên 6,3 tỉ đồng). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy KT-XH của địa phương phát triển./.

Kim Hoàng 

Chia sẻ bài viết