Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 11:01

Cần Giuộc: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giao thông là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất tại hầu hết các địa phương và Cần Giuộc cũng không ngoại lệ. Bởi đây chính là tiêu chí quan trọng, quyết định xây dựng thành công xã NTM. Tuy nhiên, tiêu chí này cần nguồn vốn đầu tư rất lớn và nhất là phải có sự đồng thuận, đóng góp cao của người dân mới có thể thực hiện. Đến nay, huyện Cần Giuộc đã có 3 xã: Phước Lý, Mỹ Lộc và Long Phụng được công n