Tiếng Việt | English

20/04/2024 - 16:32

Chủ động kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách

Trong những kết quả nổi bật trong sự phát triển KT-XH của tỉnh Long An trong quí đầu năm 2024 có công tác thu ngân sách khi đạt ở mức khá cao. Để hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH trong năm 2024, trong đó có công tác thu ngân sách đạt kết quả cao, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phải có những giải pháp thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Kinh tế của tỉnh thời gian gần đây đanmg cho thấy nhiều sự phục hồi 

Với quyết tâm không để "đầu đầu năm thong thả, cuối năm vất vả"

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện quí I/2024 đã đạt 8.639 tỉ đồng, đạt gần 41% dự toán Trung ương và 40,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa là 7.646 tỉ đồng, đạt 43,6% dự toán Trung ương và 43,2% so với dự toán HĐND tỉnh; thu từ xuất khẩu gần 1.000 tỉ đồng, đạt 27,6% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh.

Nếu so cùng kỳ năm 2023 thì tổng thu NSNN tăng gần 70%, thu nội địa tăng 72% và thu xuất nhập khẩu tăng 7,6%.

Có được kết quả trên có nhiều yếu tố, trong đó cho thấy đóng góp vào tốc độ tăng 72% của thu nội địa so với cùng kỳ là thu tiền sử dụng đất tăng đến 836%; cụ thể, hết quí I/2024, thu tiền sử dụng đất là 3.346 tỉ đồng, đã đạt và vượt dự toán Trung ương giao và dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 101,4% dự toán. Thu cân đối tăng 10,9%, riêng thu từ xổ số kiến thiết giảm 24,9% so cùng kỳ.

Về thu ngân sách theo phân cấp thì ở cấp tỉnh thu bình quân đạt 50,7% dự toán HĐND tỉnh giao, nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu bình quân đạt 34,4% dự toán HĐND tỉnh giao; còn cấp huyện thu bình quân đạt 26,2% dự toán HĐND tỉnh giao, nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì bình quân đạt 23,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Giám đốc Sở Tài chính  Long An - Phạm Văn Đô cho biết: “Cùng với những điều kiện thuận lợi nền kinh tế có sự phục hồi thì kết quả tích cực trong thu ngân sách quí I/2024 cũng cho thấy các cấp, các ngành đã đẩy mạnh, tập trung thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm, không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thì thu ngân sách trong quí I/2024 cũng cần có những lưu ý để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đó là thu bình quân cấp huyện mặc dù đạt tiến độ thu bình quân nhưng thu cân đối chỉ đạt 23,6% dự toán.

Trên đồ thị thể hiện xếp hạng từ cao đến thấp về tiến độ thu so với dự toán được giao của 15 huyện, thị xã, thành phố và nếu so với mức tối thiểu một quí phải đạt 25% thì có 10/15 huyện, thị xã, thành phố tổng thu NSNN còn thấp hơn so với tiến độ bình quân.

Mặc dù kết quả thu ngân sách trong năm 2024 đang tương đối khả quan nhưng diễn biến tình hình kinh tế trong và ngoài nước được dự báo còn nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp và khó lường thì các cấp, các ngành cần tiếp tục tranh thủ những điều kiện thuận lợi, tiếp tục nỗ lực khai thác tăng thu.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chỉ đạo, các cấp, các ngành đẩy mạnh, tập trung thực hiện thu ngân sách ngay từ đầu năm, không để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc

Để hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH trong năm 2024, Sở Tài chính đã có một số đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quí II/2024.

Theo Giám đốc Sở Tài chính - Phạm Văn Đô, cần bám sát Chi thị số 215/CT-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc tô chức thực hiện và quản lý, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Các chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quá trình điều hành dự toán thu ngân sách trong năm 2024. Cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong chỉ đạo điều hành công tác thu NSNN.

Thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công cũng là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách

Đối với các huyện có số thu thấp hơn so với tiến độ thu bình quân thì Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách trên địa bàn các huyện cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thu. Từ đó, có những chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thực hiện đúng theo tiến độ thu đã đề ra.

Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách cấp tỉnh theo địa bàn được phân công có kế hoạch làm việc trực tiếp trên địa bàn các huyện có số thu thấp, chưa đạt tiến độ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Song song đó, ông Phạm Văn Đô cho rằng, các cấp, các ngành cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục triển khai các danh mục, dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Khai thác thêm các nguồn thu từ bán đầu giá trụ sở, tài sản công bên cạnh các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí.

Trong quá trình điều hành ngân sách cần quán triệt quan điểm điều hành chi theo tiến độ thu, chủ động giảm, giãn chi trong trường hợp thu không bảo đảm tiến độ./.

Về tình hình chi ngân sách, để hết quí I/2014 là 5.820 tỉ đồng, đạt 30,9% so dự toán Trung ương giao, đạt 30,5% so dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99,9% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 3.742 tỉ đồng, bằng 95,7% so cùng kỳ, chi thường xuyên  là 2.077 tỉ đồng, đạt 21,1% so dự toán Trung ương giao, đạt 20,8% so dự toán HĐND tỉnh giao, băng 108,4% so cùng kỳ. Trong quí đầu năm 2024 đã kịp thời bảo đảm chi lương, hoạt động, nhất là các khoản trợ cấp, an sinh xã hội.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết