Tiếng Việt | English

12/01/2021 - 15:14

Công tác dân vận có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều ở các lĩnh vực

Sáng 12/01, Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và “Năm dân vận khéo” 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu ngành Dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động

Năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Với chủ đề “Năm dân vận khéo”, các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận kịp thời, bảo đảm các nội dung theo định hướng, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương.

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được phát huy hiệu quả, tạo sự hài lòng của người dân, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân. Công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện đúng quy trình, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện có nền nếp hơn. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân nhất là trong công tác giám sát và đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Trương Văn Nọ trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” có bước chuyển biến nhưng chưa đều ở các lĩnh vực. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng xây dựng, trùng tu, mở rộng cơ sở thờ tự trái phép. Một số nơi công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa kịp thời…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, ngành Dân vận cần tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; phối hợp thực hiện tốt các nội dung công tác dân vận của chính quyền. Trong đó cần chú trọng đến việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn mới. Quan tâm xây dựng, tuyên dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tập họp đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động theo hướng bám cơ sở, địa bàn, sát dân, lắng nghe và phản ảnh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết