Tiếng Việt | English

30/03/2024 - 06:17

Cụm thi đua số VIII-Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chiều 29/3, tại Long An, Cụm thi đua số VIII-Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cụm thi đua số VIII gồm 6 sở TN&MT các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre và Trà Vinh. Năm 2024, Sở TN&MT tỉnh Long An là Cụm trưởng Cụm thi đua số VIII.

Trên tinh thần các ý kiến đóng góp của các Sở TN&MT, Cụm thi đua số VIII tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các sở trong Cụm với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo”.

Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An làm Cụm trưởng Cụm thi đua số VIII 

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số VIII phát động phong trào thi đua trong năm với những nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tố chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lới các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội. Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiên nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong thi dua, hoàn thành thắng lợi  nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu qua các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính Phủ, các Bộ, ngành phát động;....

Đại diện lãnh đạo 6 Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết giao ước thi đua

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An - Võ Minh Thành chia sẻ, đây là dịp để công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong cụm gặp gỡ, giao lưu, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của ngành. Tin tưởng với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm khắc phục các khó khăn, ngành TN&MT trong cụm sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm năm 2024 đã đề ra./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết