Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 15:26

Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020: Gắn phát triển nông nghiệp toàn diện

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Đến chiều ngày 24-7, Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 14 đồng chí (dự khuyết 2). Ông Phan Quang Nghiệp tái đắc cử Bí thư Huyện ủy; 2 Phó Bí thư: Nguyễn Văn Tạo và Lê Minh Tuệ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác có hiệu quả lợi thế của huyện. Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra tăng trưởng hợp lý và bền vững. Quyết tâm xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Thạnh Hóa có nền nông nghiệp hàng hóa phát triển; quy mô công nghiệp hợp lý. Xây dựng thị trấn Thạnh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV./.

Ngọc Mận-Thanh Nga

Chia sẻ bài viết