Tiếng Việt | English

11/09/2018 - 20:45

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2015-2018), ngoài việc triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy khối (BTVĐUK) Các cơ quan tỉnh kịp thời triển khai những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên (ĐV) nâng cao nhận thức, lãnh đạo và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTVĐUK kiểm tra 37 TCCSĐ và 37 ĐV là người đứng đầu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về Tăng cường trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay;... Qua kiểm tra, kết luận rõ những ưu điểm tiếp tục phát huy, những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm yêu cầu TCCSĐ và ĐV nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và lãnh đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiến hành giám sát 12 tổ chức cơ sở Đảng và 12 đảng viên là người đứng đầu

Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiến hành giám sát 12 tổ chức cơ sở Đảng và 12 đảng viên là người đứng đầu

BTVĐUK tiến hành giám sát 12 TCCSĐ và 12 ĐV là người đứng đầu. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thí điểm về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm; lãnh đạo và thực hiện quy chế làm việc,... Cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và ĐV về việc chấp hành Điều lệ Đảng; chấp hành quy định những điều ĐV không được làm; giám sát ĐV giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú,... Kết quả, các cấp ủy, tổ chức Đảng và ĐV chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; ĐV giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức Đảng và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; các tổ chức Đảng, ĐV được giám sát có chuyển biến tích cực hơn.

Riêng giám sát chuyên đề, BTVĐUK tiến hành giám sát 17 TCCSĐ và 16 ĐV là người đứng đầu về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch củng cố TCCSĐ; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của tổ chức Đảng từ sau đại hội cấp cơ sở; việc lãnh đạo và thực hiện kê khai tài sản, công khai tài sản, thu nhập của tổ chức Đảng;... Qua giám sát, cấp ủy các tổ chức Đảng kịp thời triển khai, quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình ban hành, sinh hoạt lệ kỳ đúng quy chế, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ (2018-2020), BTVĐUK tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; chủ động giám sát, nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có vấn đề nội bộ; kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc phát sinh, đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, ĐV; việc thực hiện quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình
cuối năm,.../.

Hồ Thị Ngọc Thúy

Chia sẻ bài viết