Tiếng Việt | English

24/09/2015 - 16:05

HĐND tỉnh Long An

Giám sát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2010-2015

Tiếp tục chương trình giám sát, sáng nay 24-9-2015, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2010-2015) trên địa bàn tỉnh đối với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên-Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế.


Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng phát biểu tại buổi giám sát

Theo đó, công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện được thực hiện sớm trên địa bàn. Đến nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời và trình duyệt theo quy định của pháp luật.

Từ đó, giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH tại các địa phương.

Thời gian qua cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như quá trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh còn chậm do chờ quy hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia được Quốc hội thông qua mới phân bổ cho cấp tỉnh, làm ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Nguyễn Hữu Tuấn, trong quá trình kiểm tra, giám sát thì tại một số địa phương còn để xảy ra tình trạng hoang hóa, mức độ sử dụng đất không cao; một số khu công nghiệp chậm triển khai, chủ đầu tư liên tục xin gia hạn, trong khi người dân thiếu đất sản xuất, địa phương và người dân nhiều lần đề nghị phải kiên quyết thu hồi dự án.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cấp huyện những năm qua chưa tiến hành chỉnh lý biến động đất đai, dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, công tác quản lý nhà nước…

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng khẳng định, công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều cố gắng, là căn cứ pháp lý, khoa học để thu hút các dự án, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh, tạo đà tăng trưởng.

Trước đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh trực tiếp giám sát tại một số địa phương và sở, ngành để chuẩn bị cho buổi làm việc với UBND tỉnh sắp tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết