Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Phước Vĩnh Tây

Huy động sức dân phát triển hạ tầng

Qua 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc đã vận động mạnh thường quân và người dân đóng góp xây dựng 16 cây cầu, trên 25km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân đã hiến 73.000m2 đất trị giá trên 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, xã còn được tỉnh, huyện đầu tư và doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 7 công trình: Bia di tích lịch sử Cầu Kinh, trường THCS, trường mẫu giáo, đường đê ấp 3, cống đê bao rạch đập, đường Ka Ty, đường đê ấp 1,… với tổng kinh phí trên 28 tỉ đồng. Đến nay, các tuyến đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, nhựa hóa, đường ngõ xóm không còn lầy lội. Đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 37/146 hộ trong năm 2014.

Đến nay, Phước Vĩnh Tây đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 xã đạt thêm 2 tiêu chí: Thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa. Để được công nhận đạt xã nông thôn mới đúng theo lộ trình đề ra, trong thời gian tới, Phước Vĩnh Tây tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội, tuyên truyền vận động và nâng cao ý thức của người nhân trong việc bảo vệ môi trường; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt, khắc phục những tồn tại, khó khăn, cố gắng hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đề ra./.

Thất Huy

Chia sẻ bài viết