Tiếng Việt | English

14/09/2021 - 20:35

Kết cấu hạ tầng nông thôn khởi sắc nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng khởi sắc thông qua phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tuyến đường hoa Cống Bần (xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) được hình thành với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Thông tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hầu hết những vấn đề liên quan đều được các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa ra để người dân bàn và quyết định. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Mái ấm Công đoàn”; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo;...

Đặc biệt, việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ theo từng giai đoạn trước khi khởi công và hoàn thành công trình. Do vậy, những năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động, hiến hàng ngàn mét vuông đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, hương lộ, đường tỉnh,...

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 1 (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) - Lương Văn Chuyên cho biết: “Nhờ thực hiện quy chế dân chủ, người dân trong ấp đã tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng tổ hợp tác chuyên canh sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao;... Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã; đời sống người dân ngày càng được nâng lên”./.

M.Đăng

Chia sẻ bài viết