Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 09:06

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Sáng nay (16/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có 369 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 63 nghìn Đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Với khẩu hiệu “Đoàn kết- Chủ động- Kỷ cương- Trách nhiệm- Hiệu quả” và chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an nhiệm kỳ tới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn Đảng bộ và trong Công an nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển đất nước../.

Việt Cường/VOV- Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết