Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 08:53

Kính cẩn nghiêng mình trước các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Qua 2 cuộc trường chinh, Long An có 4.673 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH)”. Trong đợt 6 năm 2016 này, toàn tỉnh có 270 mẹ vinh dự được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH, trong đó có 37 mẹ còn sống. 

Tự hào và biết ơn các Mẹ VNAH, thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ nguyện luôn khắc ghi sâu trong tim ơn đức và nguyện sống, làm việc, chiến đấu vì Tổ quốc cho xứng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân.

Trong dòng chảy lịch sử của đất nước, trong truyền thống oai hùng của dân tộc có công sức đóng góp của các Mẹ VNAH, đó chính là sức mạnh nội sinh thẩm thấu sâu trong huyết quản của người Việt Nam, là động lực quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Do đó, hành động thiết thực để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn các mẹ chính là phải làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ đang sống, quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách. Đó vừa là đạo hiếu, vừa là truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.

Không chỉ thế, mọi người cùng đoàn kết, đồng thuận, chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, no ấm, hạnh phúc và bao vệ sự bình yên, chủ quyền của đất nước chính là phát huy cao nhất chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà các Mẹ VNAH cùng góp công xây dựng nên./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích