Tiếng Việt | English

12/01/2017 - 16:48

Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa

Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc

Ngày 12/1, Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức tổng kết Công tác Dân vận, Tôn giáo – Dân tộc năm 2016.

Trong năm qua, Ban Dân vận chủ động tham mưu Huyện ủy thực hiện các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh trong công tác Dân vận; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri, các kỳ đối thoại giữa Bí thư cấp ủy Đảng với nhân dân.


Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa – Lê Thị Hằng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016

Ban Dân vận phối hợp Chính quyền và UBMTTQ Việt Nam, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết năm 2016,… Các cơ quan Nhà nước nỗ lực phối hợp quản lý, điều hành hoàn thành một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Lĩnh vực tôn giáo luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, đồng bào có đạo chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

Năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục xây dựng mô hình các đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy 2017; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tập hợp quần chúng vào tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, xóa hộ trắng; sâu sát tình hình tôn giáo dân tộc trên địa bàn huyện;…

Dịp này, 4 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2016./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết