Tiếng Việt | English

30/11/2023 - 09:00

Kỳ vọng trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn (CĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Vinh dự là những đại biểu chính thức trong tổng số 1.100 đại biểu chính thức được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa XII) triệu tập, các đại biểu của Long An có nhiều kỳ vọng và niềm tin trước thềm Đại hội.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí:

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí

Về dự Đại hội lần này, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Qua theo dõi, Đại hội XIII CĐ Việt Nam được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ. Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, cùng với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, tôi hy vọng Đại hội sẽ thảo luận và thông qua nhiều chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động.

CĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới phải làm tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; qua đó càng khẳng định sâu sắc về vai trò, vị trí, tạo thêm động lực và niềm tin để người lao động tự nguyện gia nhập vào tổ chức CĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là cần phải đổi mới phương thức tổ chức hoạt động CĐ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành khóa mới, đặc biệt là Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, nhà tập thể; quan tâm về chế độ đãi ngộ cho cán bộ CĐ các cấp, nhất là cán bộ CĐ cơ sở.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Huệ - Trần Văn Cương:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Huệ - Trần Văn Cương

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới, tôi kỳ vọng Đại hội XIII CĐ Việt Nam sẽ tập trung thảo luận để tổng kết thực tiễn và lý luận, từ đó có những giải pháp nâng lên tầm cao mới.

Tôi cũng tin tưởng, Đại hội XIII CĐ Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức) - Nguyễn Văn Khải:

Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức) - Nguyễn Văn Khải

Tôi và đoàn viên CĐ cơ sở công ty háo hức chào đón Đại hội XIII CĐ Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng và đặt niềm tin về một kỳ Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Hy vọng Đại hội sẽ bầu ra được Ban Chấp hành có tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ cao để lãnh đạo và đưa hoạt động CĐ thật sự sâu sát với thực tiễn tình hình của đất nước, của tỉnh, đáp ứng mong mỏi của đoàn viên, người lao động.

Chúng tôi cũng kỳ vọng hiệu quả các chương đột phá của CĐ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, từ đó, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động được nâng lên, bền vững hơn./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết