Tiếng Việt | English

26/05/2022 - 15:00

Long An: Nỗ lực thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  

Sáng 26/5, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam – Hoàng Quang Phòng làm Trưởng đoàn có buổi thăm và làm việc với UBND tỉnh Long An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa và các sở, ban, ngành có liên quan tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam – Hoàng Quang Phòng làm Trưởng đoàn

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương và hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao. Theo đó, quý I/2022, số người tham gia BHXH là 332.267 người, đạt tỷ lệ 32,28% lực lượng LĐ trong độ tuổi LĐ trên địa bàn. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 12.748 người, chiếm 1,24% lực lượng LĐ. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.546.324 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,60% dân số. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, số người tham gia BHXH là 403.244 người, chiếm tỷ lệ 39,18% so với lực lượng LĐ trong độ tuổi.

Quý I/2022, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.869 tỉ đồng, đạt 23,36% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tổng số nợ là 302 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 3,78% trên tổng số phải thu. Hiện nay, toàn tỉnh có 821 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên; 228 đơn vị ngừng hoạt động với số tiền nợ là 31 tỉ đồng. Mặt khác, đã rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người LĐ đạt 99,70% số sổ phải trả; hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu dân cư và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 89,60% dân cư trên địa bàn.

Song song đó, công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHTN; giải quyết BHXH một lần; hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ với quy trình, thủ tục công khai, minh bạch. Quý I/2022, tổng số tiền chi các chế độ của BHXH là hơn 839 tỉ đồng cho 19.629 lượt người; tổng số tiền chi chế độ BHTN là hơn 113 tỉ đồng cho 7.968 người; giải quyết 7.476 trường hợp hưởng BHXH một lần (tăng 0,95% so với cùng kỳ năm 2021);…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác

Năm 2022, tỉnh có 28 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) ký hợp đồng KCB BHYT. Từ năm 2020 đến quý I/2022, số lượt KCB phát sinh gần 7,5 triệu lượt người. Số tiền chi KCB BHYT là 3.060 tỉ đồng. Trong đó, chi phí phát sinh tại cơ sở KCB trong tỉnh là 1.311 tỉ đồng. Công tác phối hợp giải quyết chi trả qua tổ chức dịch vụ công cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT được quan tâm, thực hiện.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam – Hoàng Quang Phòng ghi nhận và đánh giá những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quyết liệt hơn để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý, sử dụng kinh phí KCB phải đảm bảo hiệu quả; quan tâm, đảm bảo kinh phí cho các cơ sở KCB, để góp phần nâng cao chất lượng KCB và điều trị bệnh nhân, giảm áp lực, tăng nguồn thu từ Quỹ BHYT; tiếp tục chỉ đạo, đấu thầu vật tư y tế đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra, ông đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tích cực phối hợp với BHXH thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, qua đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; có giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, ngành Y tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác và kiến nghị, đề xuất những khó khăn của tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, ông đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua./.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết