Tiếng Việt | English

18/04/2024 - 11:56

Mở lại các giếng khoan phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân các xã vùng hạ huyện Cần Giuộc  

UBND tỉnh Long An thống nhất mở lại các giếng khoan ngay để phục vụ cho người dân các xã vùng hạ huyện Cần Giuộc đến khi kết thúc mùa khô năm 2024. Sau đó, các giếng được xử lý đưa về trạng thái giếng dự phòng.

Ngành chức năng huyện Cần Giuộc hỗ trợ chở nước sinh hoạt cho người dân thiếu nước tại các địa phương vùng hạ của huyện

Tình hình hạn, mặn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, một số địa phương vùng hạ của huyện Cần Giuộc, người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Huyện Cần Giuộc, các xã vùng hạ thuộc huyện Cần Giuộc đã có nhiều cố gắng, kịp thời chỉ đạo điều hành đối với tình hình thiếu nước sạch sinh hoạt cho người dân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị cấp nước đã tăng cường vận chuyển, cung cấp lượng nước sạch sinh hoạt để phục vụ cho người dân.

Với phương châm quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt, UBND tỉnh thống nhất và yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp UBND huyện Cần Giuộc, chủ đầu tư các giếng khoan khẩn trương rà soát lại các giếng khoan trên địa bàn các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt mở lại các giếng khoan ngay để phục vụ cho người dân đến khi kết thúc mùa khô năm 2024, sau đó, thì xử lý các giếng này làm giếng dự phòng.

Đối với các giếng khoan thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ TN&MT, Sở TN&MT khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT đồng thời song song thực hiện thủ tục mở giếng để phục vụ sớm nhất cho người dân trong điều kiện khó khăn./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết