Tiếng Việt | English

25/08/2015 - 07:50

Ngành Tư pháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngành Tư pháp vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của ngành Tư pháp trong suốt 70 năm qua khi đã đồng hành cùng cả nước trên suốt chặng đường đấu tranh của toàn thể dân tộc.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đánh giá cao vai trò của ngành Tư pháp trong việc triển khai các chiến lược về cải cách pháp luật; giải quyết tranh chấp quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, ngành tư pháp cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần phải được kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp tích cực khắc phục.

Tổng Bí thư chỉ rõ một trong những bài học kinh nghiệm chung của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó có ngành tư pháp, đó là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tuỵ với công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Người làm công tác tư pháp "phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng"; "phải nêu cao gương Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo."

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở Bộ Tư pháp cần “bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ chủ quyền, quyền công dân và con người; phát hiện và đề xuất với Chính phủ những chính sách pháp lý phù hợi với thực tiễn; đồng thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế giai đoạn đến năm 2020.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bất luận hoàn cảnh nào, ngành tư pháp phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống luật pháp của ​Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã đề cao việc phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một nhà nước thực sự kiến tạo khuôn khổ thể chế, pháp luật cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm để mỗi người dân chủ động, tích cực sử dụng, thực hiện đúng đắn và an toàn các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân trong làm ăn, sinh sống, đóng góp mọi sức người, sức của, năng lực và trí tuệ xây dựng, phát triển đất nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhà nước pháp quyền mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho Nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phải phù hợp với những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Hơn ai hết, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc vấn đề này, làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu, làm rõ và từng bước bổ sung, đổi mới cả về lý luận và thực tiễn, hoàn thiện thể chế theo phương châm học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng phải biết sàng lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Ngành tư pháp cần t ập trung sức lực, trí tuệ, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp, của ngành tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của cách mạng trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tham gia xây dựng Chương trình lập pháp của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và tổ chức thực hiện cho tốt để đến năm 2020, về cơ bản nước ta có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư lưu ý, cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật; nâng cao hơn nữa ý thức gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng "phép vua thua lệ làng," thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân khi giải quyết công việc.

Ngành tư pháp cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp; nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, góp phần đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ngành cần kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan tư pháp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp, làm sao để có được đội ngũ cán bộ tư pháp vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sạch về phẩm chất đạo đức; tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn với Tòa án nhân dân tối cao, từ việc đào tạo nguồn thẩm phán đến việc tuyển chọn thẩm phán; chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đào tạo đội ngũ luật gia, luật sư giỏi, am hiểu pháp luật quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, có thể hoạt động trên trường quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và công dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường đã tóm lược lại lịch sử 70 năm qua của ngành Tư Pháp, đồng thời nhấn mạnh vào vai trò của ngành đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Theo Bộ Trưởng Hà Hùng Cường, với vị thế là cơ quan trọng yếu của Chính phủ trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và quản lý Nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục hành trình củng cố vững chắc những thành quả đổi mới của gia đoạn trước, đồng thời bắt đầu triển khai những nhiệm vụ mới đã và đang được định hướng trong Chiến lược phát triển ngành Tư pháp trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước cho ngành tư pháp, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ngành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Huân chương các hạng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp./.  

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết