Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 18:19

Long An: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam

Chiều ngày 24-8-2015, Sở Ngoại vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng; lãnh đạo Sở Ngoại vụ các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương khu vực biên giới tham dự.

.

Giám đốc Sở Ngoại vụ - Lê Anh Thúy đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ ngoại giao

70 năm qua, ngành ngoại giao Việt Nam nói chung và Long An nói riêng được xây dựng, phát triển và có những đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần yêu chuộng hòa bình và đoàn kết với bạn bè quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới, trong đó có 2 đối tác chiến lược toàn diện, 13 đối tác chiến lược và 11 đối tác toàn diện. Trong quan hệ chính trị - ngoại giao với các đối tác, mức độ hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng được nâng cao.


Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm phát biểu  chúc mừng 

Kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành, ngoại giao Long An đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương, góp phấn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là hoạt động ngoại giao kinh tế của tỉnh đã góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của địa phương. Đến nay, tổng dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh là 616 dự án, với số vốn đăng ký 4.142 triệu USD, tổng vốn thực hiện đạt trên 2.289 triệu USD,...


Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Ngoại vụ qua các thời kỳ

Cuộc họp mặt là dịp để các đại biểu cùng ôn lại chặng đườngvẻ vang trong thời gian qua, qua đó, ngành tiếp tục phát huy truyền thống ấy nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển địa phương, đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống quốc tế./.

                                                                                                                                               Phong Nhã

Chia sẻ bài viết