Tiếng Việt | English

09/09/2015 - 15:46

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra vào tháng 10-2015, các cán bộ, đảng viên và người dân tin vào sự thành công của Đại hội sẽ mang đến cho Long An một khí thế mới, một quyết tâm mới trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Văn Tôn, ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành

Qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, tôi nhận thấy hướng đổi mới là rất hợp lý, sát thực. Đa số người dân trong tỉnh đều là lao động nông nghiệp nên công tác sinh hoạt chính trị ở địa phương còn rời rạc, tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ tăng cường cải tiến, đổi mới hệ thống thông tin tuyên truyền sát thực, lồng ghép thông tin để đưa các hoạt động chính trị từng bước đi sâu vào cuộc sống của người dân.

 Nguyễn văn Huấn, ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành

Là người dân của xã điểm Về nguồn của tỉnh năm 2012, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi địa phương được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tôi hy vọng rằng, Đại hội lần này sẽ bầu chọn được những người có đức, có tài, để tiếp tục lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng thời, tôi cũng mong rằng, sau Đại hội, Long An có những giải pháp về đầu ra cho nông sản và xây dựng, quảng bá thương hiệu cho nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Nguyễn Thị Thúy Vân - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tôi tin rằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ bầu ra những ủy viên ban chấp hành có đủ đức, đủ tài, có uy tín và trách nhiệm để lãnh đạo tỉnh phát triển về mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội. Mặt khác, Đảng bộ cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực…

Trịnh Hải Yến - Công nhân Cty cổ phần may xuất khẩu Long An

Một nhiệm kỳ đã qua, đời sống của người dân ngày càng nâng lên, đường sá thông thoáng, giao thông thuận tiện… Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong các cấp lãnh đạo có những chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, người lao động. Tôi tin rằng, tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa những cách làm hay, mô hình sáng tạo của nhiệm kỳ cũ để ứng dụng, tạo ra những bước tiến mới và phát huy thế mạnh của vùng đất Long An để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Kim Ngọc - Huỳnh Hương (thực hiện)
 

Chia sẻ bài viết