Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 21:19

Quy định 69 - Liều thuốc đặc trị bệnh chạy chức, chạy quyền 

Mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền vẫn đang là một hiện tượng âm ỉ và nhức nhối trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Việc chạy chức chạy quyền có đặc trưng là hết sức tinh vi, bí mật, khó bắt tận tay, không dễ thừa nhận mà cũng không dễ dàng tố cáo.

Để ngăn chặn tình trạng này, Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đã xây dựng một chương hoàn toàn mới với những nội dung cụ thể, chi tiết giúp nhận diện rõ hành vi chạy chức chạy quyền và các mức độ kỷ luật tương đương. Đây được được đánh giá như một liều thuốc đặc trị cho căn bệnh nhức nhối này./.

Theo Nhân dân

Chia sẻ bài viết