Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 08:52

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Ngày 03/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2019, NQ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2020; cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2021-2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020-2022); điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và bàn một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Đóng góp nhiều nội dung quan trọng

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng. Năm qua, có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần nhận định, qua thảo luận tại các tổ, có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo. Có 37 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ, hầu hết thống nhất với các nội dung dự thảo; đồng thời phân tích, đánh giá, làm rõ hơn các thành tựu cũng như tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, các đại biểu cho ý kiến những vấn đề: Công tác lập, thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả; kết nối tiêu thụ, tìm đầu ra cho nông sản ở thị trường trong nước, xuất khẩu, việc xây dựng, củng cố các hợp tác xã điểm chưa đạt yêu cầu. Nhiều dự án công nghiệp, dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh chậm triển khai, kéo dài trong khi đã có quỹ đất sạch, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo tinh thần Kết luận 720 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực một số nhà đầu tư chưa bảo đảm,…

Tập trung thực hiện hoàn thiện một số công trình trọng điểm, phục vụ phát triển KT-XH (Trong ảnh: Hệ thống giao thông Đường tỉnh 830)

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác thu thuế; vướng mắc trong xây dựng 4 hợp tác xã (HTX) điểm điển hình: HTX Dương Xuân (vùng thanh long), HTX Hưng Phú (vùng lúa), HTX Nông nghiệp Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Phước Thịnh (vùng rau) và HTX Chăn nuôi bò thịt Hòa Khánh Đông. 

Tăng cường thực hiện kết luận số 720

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành trình bày kết quả thực hiện Kết luận 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh. Theo đó, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận này vào tháng 3/2019, đến nay đã bồi thường được trên 389,6ha, chủ yếu ở các huyện: Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước và TP.Tân An,… Tuy nhiên, tính từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 (tháng 10/2019) đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa có nhiều chuyển biến tích cực, số diện tích đất được thu hồi để thu hút đầu tư chưa nhiều (trên 63ha). Nguyên nhân chủ yếu là một số huyện trọng điểm tiếp giáp TP.HCM giá đất tăng. Chính sách, pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có sự thay đổi. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa diện tích trên 10ha phải xin chủ trương chuyển mục đích từ Thủ tướng... Thời gian tới, ngành kiến nghị UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra, hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; tỉnh cần ban hành quy trình rút ngắn thời gian xác định, thẩm định giá đất bồi thường phân định thời gian cụ thể cho UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh,...

Hội nghị nhìn nhận những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá, bên cạnh những kết quả, việc thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2019 còn hạn chế. Có 3/21 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu NQ đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa ổn định và bền vững. Tình trạng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi còn tự phát; liên kết sản xuất với thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tuy được quan tâm nhưng có mặt chưa đạt yêu cầu; việc hỗ trợ, gắn kết nhà đầu tư, doanh nghiệp trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm,… còn hạn chế; 4 HTX điểm năm 2019 chưa hoàn chỉnh. Diện tích lấp đầy, tăng thêm trong các khu, cụm công nghiệp còn thấp. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được quan tâm nhưng chưa thật sự chuyển biến rõ nét,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ để đạt Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Cùng thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhận định, năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy thống nhất với 21 chỉ tiêu Ban Thường vụ trình Tỉnh ủy; trong đó phải bảo đảm đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đề ra 9,5-9,6%. Ông yêu cầu, thời gian tới, cần nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững khu vực nông - lâm - thủy sản. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đạt kết quả rõ nét Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện tốt việc đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo Kết luận 720 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó tập trung những dự án trọng điểm có nhiều bức xúc, kéo dài qua nhiều năm chưa có chuyển biến. Tích cực kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tinh thần nhân dân; bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Tiếp tục chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể. Lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tiến độ và lộ trình Đề án 02 của Tỉnh ủy,…/.

Năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,41%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Đời sống người dân được cải thiện, GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng, tăng 7,14 triệu đồng so với năm 2018. Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục hướng vào thực chất từng tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá tốt, phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện theo kế hoạch, bố trí vốn cơ bản cân đối, khả thi, ưu tiên các công trình trọng điểm, bức xúc; trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm đạt nhiều kết quả. Thương mại - dịch vụ phát triển khá. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định. Hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, việc sắp xếp, tinh gọn theo Đề án 02 của Tỉnh ủy đạt kết quả bước đầu,...

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết