Tiếng Việt | English

30/08/2022 - 15:16

Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

Trong 2 ngày 30 và 31/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Công ty TNHH Ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp (Startup Education) tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham gia khóa học có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Long An.

Học viên tham gia khóa đào tạo nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh - Hồ Thị Diệp Thúy chia sẻ, tại tỉnh Long An, HĐND, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua đó, hình thành và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nhà hòa vào Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả nước, tạo nền tảng kết nối vững chắc, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại diện Công ty TNHH Ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp (Startup Education) trình bày các vấn đề cần quan tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đây là lần thứ hai Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lần thứ nhất được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm 2022.

Tham gia khóa đào tạo, học viên được tìm hiểu về các vấn đề gồm mục tiêu khởi nghiệp thành công; triết lý kinh doanh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp khởi nghiệp; tinh thần khởi nghiệp trong kỷ nguyên số + chuyển đổi số; những kỹ năng cần có để khởi nghiệp hạnh phúc, thịnh vượng và bình an; kiến tạo các nguồn lực thành công; thiết kế sản phẩm chủ lực cho mô hình kinh doanh; kiểm soát rủi ro trong kinh doanh,…

Tại tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã ra mắt không gian khởi nghiệp, nằm trong chuỗi hoạt động của Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm 2022. Khóa đào tạo này sẽ là cầu nối giữa các chuyên gia - học viên, nhằm giúp học viên tiếp cận, nâng cao nhận thức, góp phần khơi dậy, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết