Tiếng Việt | English

18/05/2017 - 14:37

Tâm sự của 2 nhà khoa học xuất sắc đạt giải thưởng “Tạ Quang Bửu”

Hai nhà khoa học xuất sắc là Nguyễn Sum và Phan Thanh Sơn Nam đã đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 trong lĩnh vực Toán học và Hóa học.