Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 22:15

Tân Thạnh: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Huyện Tân Thạnh khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác (Ảnh: Chí Tâm)

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tân Thạnh đã chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Việc học tập, làm theo gương Bác được triển khai, thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước, được các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội và là động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT-XH của huyện như Túi gạo tình thương; Mỗi hội viên, tổ hội giúp (một) hộ nghèo; Tiết kiệm góp vốn mua sắm vật dụng gia đình; Góp vốn mua bảo hiểm y tế; Tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp; Thắp sáng đường quê; Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ;...

Qua thực hiện Kết luận số 01 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Theo đó, trong 3 năm, đã khen thưởng cấp cơ sở 123 tập thể, 354 cá nhân; cấp huyện 32 tập thể, 75 cá nhân; cấp Trung ương 1 cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thị Trúc cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức triển khai, thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025”./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết