Tiếng Việt | English

13 ảnh đoạt giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi”

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ 28 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Long An tổ chức nhận được 376 tác phẩm của 37 tác giả.

Giải Nhất - Tác phẩm: Chuối xuất khẩu - Tác giả: Đặng Thanh Phương.
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm